Viljelyn eettiset periaatteet

Kaikki tuotantomme tapahtuu ilman kemiallisia torjunta-aineita ja käytämme niiden sijaan biologisia kasvinhoitomenetelmiä. ( BIOTUS)

Kasvatus tapahtuu biologisella pohjalla, joka on tuotettu huomioiden kestävä kehitys ja materiaalin kierrätettävyys. (KEKKILÄ)

Käyttämämme ravinteet on tuotettu huomioiden kestävä kehitys. (KEKKILÄ)

Kasteluun käytetään puhdasta ympäristösertifioitua pohjavettä eivätkä jätevetemme kuormita vesistöjä. (RUSKON POHJAVESI)

Käyttämämme energia on mahdollisuuksien mukaan VIHREÄÄ. Tarvittavan lämmön tuotamme alueen myllyjen viljatuotannon biojätteestä, jolla aiemmin rasitettiin kaatopaikkojen kapasiteettia. (SATAREHU)

Käyttämämme sähkö on fossiilitonta VIHREÄ sertifioitua (FORTUM) kuten myös varalämpötuotantoa varten oleva polttoöljy (ST1).

Käytämme keinovaloa ainoastaan taimikasvatuksen alussa ja tuotteet ovat aidon auringonvalon kypsyttämiä.

Olemme valinneet viljeltävät lajikkeet tarkkojen kriteerien ja aiempien kokemusten perusteella. Suosimme maatiaistyyppisiä, vanhoja lajikkeita ja pyrimme vaalimaan monipuolista biodiversiteettiä. MAKU on kuitenkin meille tärkeä tekijä valintoja tehdessämme.

Kerromme mielellämme halukkaille tarkemmin tuotantomenetelmistämme ja pyrimme toiminnassamme mahdollisimman hyvään läpinäkyvyyteen. Toiveenamme on saada asiakkailtamme palautetta, jotta meillä on mahdollisuus tehdä parannuksia tuotteitten ja toiminnan suhteen.

Paattisilla

Arja ja Eero

Ilovuon Puutarha